ဘဝ၏ေနာက္က်မွသိေသာအသိတရားမ်ား[2]

ေလာကအတြက္သင္ဘယ္အရာကိုေကာင္းက်ိဳးျပဳ၍ဘယ္အရာကိုဆိိုးက်ိဳးျပဳေစခဲ႕သလဲ?

ဘဝမွာသူတပါးကိုဒုကၡေရာက္ေအာင္မလုပ္ခဲ႔ေပမယ့္လမ္းေႀကာင္းမွန္အေပၚမိမိကိုယ္တိုင္မေလ်ာက္လွမ္းနိင္ခဲ႔ေပအသက္ရြယ္အားျဖင့္37/38မိဘအေနနင့္ငယ္ပါေသးသည္ဟူေသာစကားနင့္လူငယ္ပိုင္းျခားႀကည့္လ်င္တတိယအရြယ္ပညာကမေလာက္ေလးမေလာက္စားမေတာက္တေခါက္ ဥစၥာကတလထိုင္မစားေလာက္ မာနကေတာ္ေတာ္ႀကီးလို႔ေဘးအိမ္ေလာက္ထိုင္ျပိဳင္ဒီထဲမွာကိုယ္ကအေတာ္ဆုံးေပါ့ ဒါေတြေတြးယင္းမွားခဲ႕တာေတြျပန္စဥ္းစားျပဳျပင္မယ္ဆိုတဲ႔အသိကဝင္ေတာ့ဘယ္ခ်ိန္မွာမွေကာင္းမလဲ ဘယ္ခ်ိန္အက်ိဳးျပဳမလဲ ေလာကႀကီးကိုလာတာမင္းဘာလုပ္ဖို႔လဲမင္းဘာေကာင္လဲ ဘယ္ေလာက္ထိမင္းထပ္ေနရမလဲ မင္းသိတာေတြဘာေတြေပးခဲ႕မွာလဲဘာေတြေျပာခဲ႕မွာလဲဆိုပီးေတြးေတာ့

ငါ့လိုမေနနဲ႔ငါ့လိုေနာက္မက်ေစနဲ႕လို႔ေျပာရန္မွတပါးအျခားမရွိေတာ့ေလပီ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s